นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 131

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2019 ผู้ชม 344


มีต่อ

เลขาธิการ กพฐ. รุดหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัดสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ที่ประสบวาตภัย

เลขาธิการ กพฐ. รุดหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ที่ประสบวาตภัย

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2019 ผู้ชม 20


นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 131

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินกิจกรรม GREEN AND CLEAN (5 ส.)

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1   ดำเนินกิจกรรม GREEN  AND  CLEAN  (5 ส.) 

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 30

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินกิจกรรม GREEN AND CLEAN (5 ส.)


การอบรมโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำเป็น ปีการศึกษา 2562

การอบรมโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำเป็น  ปีการศึกษา  2562

เผยแพร่เมื่อ 10-04-2019 ผู้ชม 37

การอบรมโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจำเป็น ปีการศึกษา 2562


มีต่อ

การประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวน

การประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวน 

เผยแพร่เมื่อ 01-04-2019 ผู้ชม 38

การประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวน


กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2019 ผู้ชม 134

กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562


นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) เข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่ง

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) เข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่ง "อบจ.กำแพงเพชรมินิ-ฮาฟท์มาราธอนครั้งที่ 12"

เผยแพร่เมื่อ 08-02-2019 ผู้ชม 188

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) เข้าร่วมกิจกรรม งานวิ่ง


กฟผ.เดินทางมาดูงานการปรับปรุงโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โดยมี นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะฯ

กฟผ.เดินทางมาดูงานการปรับปรุงโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โดยมี นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะฯ

เผยแพร่เมื่อ 07-02-2019 ผู้ชม 127

กฟผ.เดินทางมาดูงานการปรับปรุงโซล่าเซลล์ ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โดยมี นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา รองผอ.โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะฯ


มีต่อ

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec E - Office

วาระ สพป.กพ.1

Logo_DMC

ข้อมูลอัตตรากำลัง

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

ภาษี ณ ที่จ่าย

แผนปฎิบัติราชการ

คู่มือการปฎิบัติงาน

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

แจ้งร้องเรียนทุจริต

เจตจำนงสุจริต

ระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง