สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2562

สพป.กำแพงเพชร   เขต 1   จัดกิจกรรม  Big  Cleaning  Day  ประจำปี  2562  

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2019 ผู้ชม 56


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสามัคคีน้องพี่ภาคเหนือ “ประลองลูกยาง วังชะโอนคัพ”

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีน้องพี่ภาคเหนือ “ประลองลูกยาง  วังชะโอนคัพ”

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2019 ผู้ชม 61


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมรับฟังรับชมพุธเช้าข่าวสพฐ.

สพป.กำแพงเพชร  เขต 1   ร่วมประชุมรับฟังรับชมพุธเช้าข่าวสพฐ.

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2019 ผู้ชม 59


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

สพป.กำแพงเพชร  เขต 1   ประชุมการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  ประจำปี  2562

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2019 ผู้ชม 62


มีต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 75


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด   สพป.กำแพงเพชร   เขต   1 

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 68


กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2019 ผู้ชม 73


โรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา   ประจำปี   2562

เผยแพร่เมื่อ 17-05-2019 ผู้ชม 113


มีต่อ
กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 94


นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 504ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2019 ผู้ชม 543


มีต่อ

โรงเรียนบ้านคุยแขวน นำโดยผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

โรงเรียนบ้านคุยแขวน  นำโดย  นายสมหมาย   หอมยก  ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 81


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 83


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 66


กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 94


มีต่อ

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

จัดซื้อ/จัดจ้าง

วาระ สพป.กพ.1

Logo_DMC

ข้อมูลอัตตรากำลัง

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

ภาษี ณ ที่จ่าย

ระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล

แผนปฎิบัติราชการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน