ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 45


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 26


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 79


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 1


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมแจ้งข้อราชการตามนโยบาย สพฐ. และสพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมแจ้งข้อราชการตามนโยบาย  สพฐ. และสพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11 ธันวาคม 2562 17


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมงานแถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  69  จังหวัดสุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2562 19


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2562 15


มีต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1  จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี  2562 

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 16


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2562 0 538


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายกรวิวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ  เด็กชายกรวิวัฒน์  กุศลธรรมรัตน์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2562 0 2,197


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยาได้รางวัลระดับทองที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยาได้รางวัลระดับทองที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 0 912


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 0 915


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 1,207


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด   สพป.กำแพงเพชร   เขต   1 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 1,096


มีต่อ

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 1,881

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 1,556

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 3,454

เอกสารควบคุมภายใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เอกสารควบคุมภายใน  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 6

มีต่อ

โรงเรียนบ้านคุยแขวน นำโดยผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

โรงเรียนบ้านคุยแขวน  นำโดย  นายสมหมาย   หอมยก  ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 1,246


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 0 1,129


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 1,035

กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 0 1,092

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต 

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 0 1,464


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต   

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2562 0 1,050


มีต่อ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=137

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 0 980

ชื่นชมครู จ.ราชบุรี ลงทุนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่ จูงใจนักเรียน

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 0 2,178


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฎิบัติราชการ

แผนการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเมินความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

วาระ สพป.กพ.1

คู่มือนำทางการใช้เว็บเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1