ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนปฐมวัย (Executive Functions)

ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์  การเรียนการสอนปฐมวัย  (Executive Functions)

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2019 ผู้ชม 17


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผอ. สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมพิธีเปิดโครงการ “101  อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2019 ผู้ชม 8


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความรู้การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเทพนคร

ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1   ประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมความรู้การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กลุ่มโรงเรียนเทพนคร

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 52


ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) ของสถานศึกษาในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร   เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้ชม 11


มีต่อ


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 312


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด   สพป.กำแพงเพชร   เขต   1 

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 237


กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2019 ผู้ชม 267


มีต่อประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ประจำปี 2562 (ประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ประจำปี 2562 (ประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

เผยแพร่เมื่อ 01-08-2019 ผู้ชม 67


Social Media kpt1

Social Media kpt1

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2019 ผู้ชม 125


แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2019 ผู้ชม 1,182กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 248


นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 711ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2019 ผู้ชม 757


มีต่อ

โรงเรียนบ้านคุยแขวน นำโดยผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

โรงเรียนบ้านคุยแขวน  นำโดย  นายสมหมาย   หอมยก  ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 320


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 267


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 207


กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 248


มีต่อ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=137

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2019 ผู้ชม 101


ชื่นชมครู จ.ราชบุรี ลงทุนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่ จูงใจนักเรียน

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 28-06-2019 ผู้ชม 1,294


มีต่อ

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฎิบัติราชการ

แผนการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเมินความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

วาระ สพป.กพ.1

คู่มือนำทางการใช้เว็บเขต