สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2563 38


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2563 80


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบนโยบายฯ ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารงานศึกษาตามภารกิจงานของทุกกลุ่มให้ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์จริง

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  มอบนโยบายฯ ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจการบริหารงานศึกษาตามภารกิจงานของทุกกลุ่มให้ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์จริง

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2563 17


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ 13 ราย

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ 13 ราย

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2563 26


พิธีวันครู 2563 โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย

พิธีวันครู  2563  โลกก้าวไกล  ครูไทยก้าวทัน  สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย

เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2563 99


ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู 2563

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู  2563

เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2563 1 115


รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีวันครู 2563 กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี กลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีวันครู 2563 กลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี  กลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 17 มกราคม 2563 61


มีต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1  จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี  2562 

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 44


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2562 0 581


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายกรวิวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ  เด็กชายกรวิวัฒน์  กุศลธรรมรัตน์  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2562 0 2,277


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยาได้รางวัลระดับทองที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยาได้รางวัลระดับทองที่ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 0 943


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 0 940


จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 1,239


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด   สพป.กำแพงเพชร   เขต   1 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 1,129


มีต่อ

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 1,962

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 1,608

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2563 0 3,489


เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2562 34
มีต่อ

โรงเรียนบ้านคุยแขวน นำโดยผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

โรงเรียนบ้านคุยแขวน  นำโดย  นายสมหมาย   หอมยก  ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 0 1,288


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 0 1,163


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2562 1,071

กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 0 1,122

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต 

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 0 1,496


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต   

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2562 0 1,086


มีต่อ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=137

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 0 1,025

ชื่นชมครู จ.ราชบุรี ลงทุนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่ จูงใจนักเรียน

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 0 2,202


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

ภาษีบำนาญ2562

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฎิบัติราชการ

แผนการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเมินความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

วาระ สพป.กพ.1

คู่มือนำทางการใช้เว็บเขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1