สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เผยแพร่เมื่อ 18-07-2019 ผู้ชม 12


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สพป.กำแพงเพชร   เขต 1   จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ 15-07-2019 ผู้ชม 22


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ประจำปี  2562

เผยแพร่เมื่อ 15-07-2019 ผู้ชม 26


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมชี้แจงการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดประชุมชี้แจงการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (KTB  Corporate  Online)

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2019 ผู้ชม 54


มีต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1 

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 209


กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนในสังกัด   สพป.กำแพงเพชร   เขต   1 

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 167


กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 06-06-2019 ผู้ชม 182


โรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา   ประจำปี   2562

เผยแพร่เมื่อ 17-05-2019 ผู้ชม 225


มีต่อSocial Media kpt1

Social Media kpt1

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2019 ผู้ชม 33


แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 แบบสอบถามความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2019 ผู้ชม 826กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 197


นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 627ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2019 ผู้ชม 672


มีต่อ

โรงเรียนบ้านคุยแขวน นำโดยผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

โรงเรียนบ้านคุยแขวน  นำโดย  นายสมหมาย   หอมยก  ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2019 ผู้ชม 210


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 194


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต

เผยแพร่เมื่อ 10-06-2019 ผู้ชม 169


กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ทุกกลุ่มงาน ใน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 197


มีต่อ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ

สพฐ. จัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกปี พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับประเทศ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=137

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2019 ผู้ชม 54


ชื่นชมครู จ.ราชบุรี ลงทุนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่ จูงใจนักเรียน

ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 28-06-2019 ผู้ชม 1,245


มีต่อ

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฎิบัติราชการ

แผนการดำเนินงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเมินความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

วาระ สพป.กพ.1

คู่มือนำทางการใช้เว็บเขต