นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 11-04-2019 ผู้ชม 370

นักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้ว ว่าเรามีชื่อหรือไม่​ ต้องไปเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่เท่าไรในบัญชีรายชื่อ​

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2019 ผู้ชม 443


มีต่อ

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแรก

นายวันชัย    เกิดมีโภชน์   รองผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแรก

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 6

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแรก


รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education

นายทินกร   หมวกแก้ว   รองผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  ประธานเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   STEM   Education

เผยแพร่เมื่อ 24-05-2019 ผู้ชม 6

รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM  Education


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมรับชมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.

สพป.กำแพงเพชร   เขต 1  ประชุมรับชมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2019 ผู้ชม 5

สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ประชุมรับชมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)

สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2019 ผู้ชม 3

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)


มีต่อ

โรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โรงเรียนในสังกัด  สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา   ประจำปี   2562

เผยแพร่เมื่อ 17-05-2019 ผู้ชม 24

โรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร  เขต 1 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  ประจำปี  2562


เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562

เปิดภาคเรียนวันเแรก   ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1

เผยแพร่เมื่อ 16-05-2019 ผู้ชม 31

เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562


สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ชื่นชมแสดงความยินดีโรงเรียนในสังกัดคว้าเหรียญทองฯ

สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ชื่นชมแสดงความยินดีโรงเรียนในสังกัดคว้าเหรียญทองฯ

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2019 ผู้ชม 68

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ชื่นชมแสดงความยินดีโรงเรียนในสังกัดคว้าเหรียญทองฯ


การประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวน

การประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวน 

เผยแพร่เมื่อ 01-04-2019 ผู้ชม 97

การประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านคุยแขวน


มีต่อ

ผู้บริหารการศึกษา

รองผู้บริหารการศึกษา

Obec  E - Office

วาระ สพป.กพ.1

Logo_DMC

ข้อมูลอัตตรากำลัง

ระบบเงินเดือนข้าราชการ สพป.กพ.1

ภาษี ณ ที่จ่าย

แผนปฎิบัติราชการ

คู่มือการปฎิบัติงาน

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

แจ้งร้องเรียนทุจริต

เจตจำนงสุจริต

ระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล

แบบสอบถามความพึ่งพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดซื้อ/จัดจ้าง