Get Adobe Flash playerกรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ลูกจ้าง NumberOne 1001
2 อำเภอเมือง NumberOne 1186
3 อำเภอโกสัมพี NumberOne 378
4 สำนักงานเขต NumberOne 415
5 อำเภอไทรงาม NumberOne 463
6 อำเภอพรานกระต่าย NumberOne 625
7 อำเภอลานกระบือ NumberOne 525
 

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122