Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปจำนวนนักเรียนแยกระดับชั้น ระดับอำเภอ NumberOne 107
2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ขนาดกลาง Administrator 100
3 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ขนาดเล็ก Administrator 110
4 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ขนาดใหญ่ Administrator 68
5 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ขยายโอกาส Administrator 74
6 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น Administrator 120
7 จำนวนนักเรียน สรุปรายอำเภอ Administrator 91
8 ข้อมูลโรงเรียน Administrator 172
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122