Get Adobe Flash player

ด่วน !!! สพฐ. ให้ ร.ร.รายงานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เสีย (ไม่นับที่จัดสรรในปี 2557) ทาง http://210.246.188.154/obec ภายในวันที่ 22 พ.ค.2558 เพื่อจัดสรรงบฯ ให้จัดซื้อทดแทน โดยใช้ user และ pass (smiss) ของ ร.ร. 

เมื่อวันที่  25  มกราคม  2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำลายข้อสอบ ในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีเหตุพิเศษ สำหรับผลการสอบต้องติดตามได้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการรับข้อสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ เพื่อนำไปทำลายโดยการเผา

กำจัดไม่เหลือซาก เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการสอบทุกครั้ง