Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  21  กันยายน  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าวให้คำแนะนำชื่นชมให้กำลังใจนักเรียนทุกชั้นเรียน  โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ กิจกรรมงานมุทิตาจิต ในการนี้  นายสุวิชัย  ขำแจ้ง  ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว  พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122