Get Adobe Flash player 

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2561  เวลา  08.30  น. ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1   ประธานโครงการอ่านสารสันติภาพ พร้อมนำบุคลากรในสังกัดร่วมจิตอธิษฐาน   1  นาที    เนื่องในวันสันติภาพสากล   ประจำปี   2561   ณ  บริเวณหน้าเสาธง  อาคาร 1  สพป.กำแพงเพชร  เขต 1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122