Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  เน้นย้ำการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในทุกชั้นเรียน  พร้อมให้คำแนะนำในการเรียนการสอนตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพ  โดยมี  นางณัฐกรณ์  สารปรัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  

พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122