Get Adobe Flash player 

เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2561  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด

ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  เป็นประธานเปิดอาคารพระบรมธาตุ ของโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุพร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับครูและนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีห้องเรียนที่เพียงพอสำหรับนักเรียนและเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน  ในการนี้  นางณัฐกรณ์  สารปรัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  กล่าวรายงานในพิธีเปิดอาคารพระบรมธาตุ    ณ  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนในสังกัด  คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีดังกล่าว

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122