Get Adobe Flash player 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร ในการนี้ ดร.สุพล จันต๊ะคาดผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.ร.ร.ในสังกัด ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการจัดการเรียนระดับปฐมวัย และนโยบายรูปแบบการเรียน การสอนแบบไฮสโคปนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122