Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม   2561  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์ นายทินกร   หมวกแก้ว  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  2561  ณ  บริเวณภายในและด้านหน้าสำนักงาน สพป.กำแพงเพชร  เขต  1

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122