Get Adobe Flash playerวันที่  10  พฤษภาคม  2561 สพป.กำแพงเพชร  เขต  1  ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินสัมฤทธิ์ผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1 ในระยะเวลา  1 ปี ในการนี้  ดร.สุพล  จันต๊ะคาดผอ.สพป.กำแพงเพชร 

เขต 1 ,นายวันชัย  เกิดมีโภชน์รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต  1 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  และผอ.โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122