Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดเพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสานความร่วมมือการดำเนินการร่วมกันในกิจกรรมของจังหวัดกำแพงเพชร กับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง สำนักงานชลประทาน ที่ 4 กรมชลประทาน

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122