Get Adobe Flash playerเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  ดร. สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานคัดเลือกประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ และสังคมรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรอีกด้วย ซึ่ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29 – 30  มกราคม  2561  ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน และโรงเรียนวัดคูยาง  และระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122