Get Adobe Flash player 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 

jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
11 สิงหาคม 2560 โดยนายสมคิด สาระนิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่นกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การประกวดร้องเพลงวันแม่ กิจกรรมไหว้แม่ และกิจกรรม "แม่ลูก ปลูกดาวเรือง"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122