Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารการเบิก PISA ให้รีบส่งเบิกภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ส่งที่ ศน.ทิพวรรณ สุวรรณ ณ. ศูนย์SEP ถ้าไม่ส่งถือว่าสละสิทธิ์ค้นหาข้อมูล

คู่มือ สพท.

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

salary_copy

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

LogoDLIT

TAPEBanner2-1

dltv-logo-update

header_sp-kpt1-58-update

ตามหนังสือที่ ศธ 04023/3027 ลว 20 กรกฎาคม 2558ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และรายงานผลการดำเนินการให้กับ สพป.กพ.1 ทราบด้วย 

DLIT2556

DILT2557

 คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 แบบบันทึกคะแนน ป.1ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รับวุฒิบัตรครูผู้เข้ารับการอบรม DLIT รุ่นที่ 1-2 -3 (ตั้งแต่บัดนี้-สิ้นตุลาคม 58)

รับสมัครสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2558)อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสมาชิกชุมนุม วันที่7ตุลาคม2558รับสมัครสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 (หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2558)อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับสมาชิกชุมนุม วันที่7ตุลาคม2558

แบบติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

เนื่องจากการประเมินเพื่อขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2558 จะเปลี่ยนระบบการประเมินเป็นระบบออนไลน์  จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของโรงเรียนที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นฐานข้อมูล จึงขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลตามแบบที่แนบมานี้ ส่งกลับไปยังศน.บุญลักษณ์  อึ้งชัยพงษ์ ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ในแบบโดยด่วน 

 
ข้าราชการครูเกษียณอายุแสดงตนเพื่อรับบำนาญปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 93 คน ที่เกษียณอายุราชการ ...
149

สพป.กพ.1จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะลำบาก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09.09น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยกา ...
93

คณะข้าราชการสพป.กพ.1ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ ปีที่ 5
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 07.45 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
71

สพป.กพ.1จัดงานมุทิตากษิณานุสรณ์รองสมยศและศน. 3 ท่านเกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร ...
309

สพป.กพ.1ทำบุญฉลองโล่รางวัลส่งเสริมศีลธรรมและมาตรฐานสนง.ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
190

สพป.กพ1จัดงานมุทิตาจิตครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการปี 58
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
221

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

 


 

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

Facebook

Untitled-1_copy
Untitled-1_copy1

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน