Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กโครงการอบรมครูปลายทาง ทางไกลผ่านดาวเทียมให้ส่งหลักฐานการเงิน ค่าอาหารและอาหารว่าง คนละ 180 บาท ที่การเงินเขต(เบิกได้เฉพาะครูในระบบ ข้อมูล 10 มิ.ย.57)

ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลในตารางที่ส่งมาพร้อมนี้ให้ครบทุกตาราง และส่งให้กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กพ.1 ด่วนที่สุด ทุกโรงเรียน ภายในวันที่ 19  กันยายน  2557 เอกสารที่ ๑  

แจ้งคุณครูทีเข้ารับการพัฒนาครูบรรณารักษ์ขอความกรุณานำบันทึกอนุญาตไปราชการของโรงเรียนภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 ด้วย

แจ้งกำหนดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง ๒ โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.๑ ประกอบด้วย ร.ร.นิยมราษฎร์วิทยา,บ้านบึงกระดาน,คลองใหญ่วิทยา,บ้านแม่บัวและบ้านท่าเสลียง กำหนดนำเสนอผลงานในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๕๕-๑๔.๐๕ น. ทั้งนี้ให้รายงานตัวเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ รายละเอียดใน e-office

ขออภัยเนื่องจากมีเหตุจำเป็น  ขอเลื่อนประชุมโรงเรียนขนาดเล็กการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากวันที่  11  ก.ย.  57  เป็นวันที่  14  ก.ย.  57  เวลา  09.00 น.  ณ.ห้องประชุมศูนย์  SEP  และขอเปลี่ยนการรายงานการจัดซื้ัออุปกรณ์โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเว็ปไซด์ http://210.246.188.154/obec/login.php เป็น http://210.246.188.154/dltv

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จะเปิดรับสมัครบุคลากรภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ต.ค. 2557 เพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2557 ประสานงานได้ที่งานดุษฎีบัณฑิตสถานบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนรวม (12) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่

 บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คลิกที่นี่

 คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน  ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กพ1ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู บุคลากรฯ และลูกจ้างเกษียณอายุปี2557
นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
47

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
51

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธก่อนปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 07.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
61

โรงเรียนเอกชนรับข้อสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม         ...
104

สพป.กพ1จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานการติดตามและประเมินผลบริหารจัดการสพป.ปีงบประมาณ2557
นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
193

สพป.กพ1 ประชุมชี้แจงการจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรร.ขนาดเล็ก
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
189

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook