Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับ - ส่งหนังสือราชการ ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นต้นไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 055-705123-8 ต่อ 1019ค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

ข้อมูลนักเรียน

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ผลสอบ LAS

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

_AMSS_copy

n368797การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเว็บนี้ http://e-budget.jobobec.in.th

6666 แบบสอบถามข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คลิกที่นี่

n368797การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (สสวท.) ic3

n368797 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (กันยายน 2559) ระดับสถานศึกษา คลิกที่นี่

n368797จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๐%) และโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรเกินวงเงินจะไม่ได้รับจัดสรร

n368797 แบบฟอร์มวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์PDF  ไฟล์Word

n368797 แบบฟอร์มการรายงานข้อมูล โรงเรียนที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส่งภายในวันที่ 15 กรฎาคม 2559 (กลุ่มนโยบายและแผน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ excel หรือสามารถ ดาวน์โหลดในระบบ AMSS++

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

 
News image

มช. สอนการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนให้นร.บกพร่องการเรียนรู้ในสังกัดสพป.กพ1และ2

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้(โดยบูรณาการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1รับการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯสพฐ.

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนางสดใส นิยมจันทร์...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

คณะข้าราชการสพป.กพ.1 ร่วมพิธีตักบาตร,ลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 หน่วยงานราชการ  รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดงานเพื่อถวายเป็นราชสักการะ  โดยมีคณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกอบกิจกรรม ดังนี้ เวลา 06.30 น. คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ดร.รมย์ พะโยม ผอ.สพป.กพ.1ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 27 กรกฏาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย และภารกิจพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ กำหนดกรอบภารกิจงานที่จะให้กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนร่วมดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็งย...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 27 กรกฏาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

กิจกรรม ร.ร.

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122