Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

urgentขอให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 56-57 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดทีนี่

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

1

urgentโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนโปรแกรม Scan Tool3 ไปยัง สพฐ.ขอความกรุณาให้นำเข้าข้อมูล ด่วน ถ้ามีข้อติดคัดใดๆ สามารถโทรปรึกษา ครูสมชาย ทุมอาริยะ 089-9571561 หรือ  ปรึกษากับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว

urgentเร่งรัดโรงเรียนรายงานการจัดซื้อชุดทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจาก ต้องรายงาน รมว.ศธ. /ทางเว็ปไซต์ http://210.246.188.154/dltv สงสัยโทร 022815851(สทร.สพฐ)

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ผู้อำนวยการสมวุฒิ  ศรีอำไพ และศึกษานิเทศก์ เร่งติดตามผลการสอนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่าน/เขียนภาษาไทย
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
55

กลุ่มโรงเรียนเร่งขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
46

รองสมพงษ์เปิดอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2557  เวลาส 09.00 น. นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
98

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
86

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพและศึกษานิเทศก์ติดตามการสอนนักเรียนอ่านไม่ออกก่อนเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
111

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
82

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook