Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

คู่มืออำนวยความสะดวก

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

smart.obec.go.th

ระบบเงินเดือน

salary_copy

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์panitan_2

header_sp-kpt1-58-update

Teacher

gallery ให้ครูผู้สอน และผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกแห่ง ประเมินการสอน/ใช้ DLTV ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2558
(กรุณาศึกษาคู่มือก่อน) คลิกที่ -> คู่มือครูผู้สอน  คู่มือผู้อำนวยการโรงเรียน

n368797ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดย  ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  ผู้ช่วยเลขาธิการ  คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2558  ณ  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  ดาวน์โหลด

n368797 เครื่องมือประเมินการอ่าน การเขียน ป.1-6 เดือน พ.ย.58 คลิกที่นี่

n368797คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ  ปี 2560งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และสถานศึกษา

n368797 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 ขณะนี้สามารถ เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้แล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบว่า เป็น Windows 8.1 Pro และ Office 2013 หรือไม่ ถ้าใช่ให้โรงเรียนนำโน้ตบุคที่ได้รับมา Activation Key ณ ตึก1ชั้น3 (ห้อง ITEC)...ถ้าไม่ใช่กรุณาติดต่อร้านที่ท่านรับเครื่องให้ดำเนินการลง Windows และ Office ให้ถูกต้องโดยใช้แผ่นที่โรงเรียนได้รับจากห้องการเงิน..แล้วจึงมา Activation Key ณ ตึก1ชั้น3(หลังห้องประชุม)...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...เว้นวันหยุดราชการ เอกสารแบบฟอร์มการติดตั้งระบบ   ic3 (ติดต่อสอบถามโทร 055-705123-8 ต่อ 1019)

n368797ตามหนังสือที่ ศธ 04023/3027 ลว 20 กรกฎาคม 2558ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และรายงานผลการดำเนินการให้กับ สพป.กพ.1 ทราบด้วย 

 
News image

ผู้บริหาร ครู ศน. บกศ.สพป.กพ.1,2และสพม.41ร่วมต้อนรับผอ.รมย์ พะโยม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.59 น.นายรมย์ พะโยม เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 โดยมีนายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 41 นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015

อ่านต่อ...
News image

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ ลาสิ่่่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสย้ายไปตาก 1

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง เพชร เขต 1 กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา พระพุทธรูปองค์ใหญ่ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณอาคารสำนักงานศูนย์ SEP แล...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015

อ่านต่อ...
News image

ผอ.สพป./สพม,ศน.ภาคเหนือตอนล่างพบผช.เลขาบุญรักษ์ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 22 เขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึก...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015

อ่านต่อ...
News image

คณะผอ.สพป./สพม. จังหวัดกำแพงเพชรร่วมต้อนรับผช.เลขาฯดร.บุญรักษ์ บรรยายการทำผลงานทางวิชาการครู

เมื่อวันที่ 10 พฤศจืกายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปฌนประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ ตาม ว.13 และ ว.17 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด จัดขึ้น โดนายมี ดร.รมย์ พะโยม ประธานกรรมการสหกร...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 10 พฤศจิกายน 2015

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1เตรียมรับการติดตามขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ที่เป็นทีม "Smart Trainer" ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของกระทรวงศึกษ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 9 พฤศจิกายน 2015

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

ผู้บริหารการศึกษา

Ph.D

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122