Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับ - ส่งหนังสือราชการ คู่ขนานกับระบบ eoffice เดิม ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 เป็นต้นไปค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

คู่มืออำนวยความสะดวก

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_sendto_e-office

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Kpp1 News

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

n368797 ไฟล์อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19-21 เม.ย.59 คลิกที่นี่

n368797 ตามที่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กำหนดให้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 18 เม.ย.59 นั้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเลื่อนการอบรมดังกล่าวหากมีการอบรมฯ เมื่อใดจะแจ้งเป็นหนังสือให้โรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง ic3

n368797 ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกแบบส่งรายชื่อครูผู้เข้าอบรม DLIT โรงเรียนละ 1 คน จุดอบรม 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559  คลิกที่นี่

n368797 รางวัลเทียบเคียงที่ สพฐ. รับรอง 205 รางวัล ic3

gallery แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก กรอกข้อมูลตอบกลับ DLTV ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เอกสารWORD   เอกสารPDF  ic3

n368797 แบบบันทึกผลสอบชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 แบบประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

n368797 "แนวทาง กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการ DLTV คลิกที่นี่"  ic3

n368797 รายการสื่อมัลติมีเดียที่ตรวจสอบความสอดคล้องฯ O-NET และ NT คลิกที่นี่

n368797 แบบสมัคร แบบประเมิน และคู่มือ ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
News image

สพป.กพ.1 อบรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์(e-Gp)ระยะที่ 3 ให้แก่ข้าราชการครูที่ทำหน้าที่งานพัสดุของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 3 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา10.00 น. นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่คุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว เนื่องในโอกาสที่คุณเสริมวุฒิ ส...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 3 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 เพิ่มประสิทธิภาพผอ.รร.ในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำ แพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง สำหรับว...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 3 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 พัฒนาครูภาษาอังกฤษตามกรอบแนวคิดหลัก SEFR

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบแนวคิดหลัก CEFR ในการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้( CLT) โดยเน้น...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 3 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-Gp)ในสถานศึกษา ระยะที่ 3

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำ แพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์(e-Gp)ระยะที่ 3 ให้แก่ข้าราชการครูที่ทำหน้าที่งานพัสดุของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 2 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122