Get Adobe Flash player

การอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาบุคลากรครูและเด็กปฐมวัยในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ( ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร)ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

การรายงานผลการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ คลิกที่นี

การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่

 บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

  การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่

การศึกษา  รับสมัครคณะอนุกรรมการผู้แทน  ก.ค.ศ.  คณะอนุกรรมการ

ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะอนุกรรมการผู้แทน

คุรุสภา  และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่  

18  สิงหาคม  2557 - วันศุกร์ที่  22  สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  

 ณ  ห้องประชุมกลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  

1.  ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู

2.  แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.

3.  แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา

4.  แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคุรุสภาใน  อ.ก.ค.ศ.  

แบบ อ.ก.ค.ศ. 1   แบบ อ.ก.ค.ศ. 2

..................................................................................................................

 คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่

การอบรมเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กพ.1

รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2557 อำเภอเมือง และ อำเภอโกสัมพีนคร

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2557 อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ

***เตรียมแท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วงยกกล่อง แผนการสอน อย่างน้อย 1 วันเรียนคับ***

 ....................................................................................................................

  

         (1) การย้ายครูสอน 1-15 สิงหาคม 2557 คลิกที่นี่

         (2) การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 1-15 สิงหาคม 2557 คลิกที่นี่

ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน  ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด

 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ  ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่

 ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2555 อยู่ชั้น ป.3 ปัจจุบัน สำรวจว่ามีเครื่องชำรุดเสียหาย หากพบความชำรุดเสียหายให้รีบนำส่งร้านแอดไวซ์ (ริมปิง) เพื่อซ่อมแซม ซึ่งการประกันจะหมดอีก 2 เดือน

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

รองทินกร หมวกแก้ว เปิดอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพ ...
40

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ...
80

พิธีปิดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
143

สพป.กพ1อบรมครูการใช้งานระบบสำนักงาน( Obec E-Office) รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
265

คณะข้าราชการสพป.กพ 1 และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรย้อยร่วมเลี้ยงเพลพระวัดไทรย้อย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
279

สพป.กพ1จัดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 น. นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
306

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook