Get Adobe Flash player

***Big Cleaning Day สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป***เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


 มาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  
แนวปฏิบัติและกระบวนการทำงานเพื่อรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2557  หน่วยจัดสอบ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  

227
สพฐ. ประกาศผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 แล้ว โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดผลการสอบได้ที่หน้าเว็บของ สพป.กพ.1 โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User)  และ รหัสผ่าน (Password) ของ NT ปีการศึกษา 2555 ได้ กรณีโรงเรียนไม่ทราบให้ทำหนังสือราชการเพื่่อขอรับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ที่ งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  (ศพส.อ.)  รายละเอียด
แจ้งวิทยากรแกนนำการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ดาวน์โหลดบทอ่านและเอกสารที่นี่
"ผลการประเมินคุณภาพภายในโดย สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดาวน์โหลดที่นี่"
เรื่อง การจัดทำ กรอกผลการเรียน ปพ.1 ระดับประถมศึกษา
นักเรียนที่จบชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2556 ให้กรอกผลการเรียน ใน ปพ.1  ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6  ส่วนการคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม ใน ปพ.1 ให้คิด 3 ปี (ป.4 - ป.6) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04023/678  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

แบบรายงานประจำปีของสถานที่ศึกษา (SAR56) ดาวน์โหลด ที่นี่  

เงื่อนไขประกันและแนวทางส่งซ่อมแท็บเล็ต  นักเรียน-ครู  รุ่น1  คลิกที่นี่


 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธก่อนปฏิบัติราชการ
  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2557 เวลา 07.00 น. คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
23

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารฯจากบริษัทเฉาก๊วยชากังราว
เมื่อวันที่  21  เมษายน  2557 ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
119

lสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนปฏิบัติการ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
92

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษกำแพงเพชร เขต 1 พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูรับเครื่องหมายฯ
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ...
115

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มเตรียมรับ AEC
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา09.00 น. นายสมวุฒิ. ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
116

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
  เมื่อวันที่  19 - 20  เมษายน  2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ...
145

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เพลงเอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook