Get Adobe Flash player

การอนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 19

เพื่อใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายให้กับโรงเรียนที่เป็นตัวแทน

เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559

Attachments:
Download this file (1110.pdf)1110.pdf[ ]2340 kB