Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

p22052557 บัตรและใบสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน click_2

p22052557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  รายละเอียด click_2 

galleryแจ้งเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบและข้อสอบในการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหนังสือที่แจ้งทาง E-Office เกิดการผิดพลาด สำหรับ User/Password ตามที่แจ้งในหนังสือ E-Office

ขอเชิญครูปฐมวัยที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย เข้าร่วมอบรมในวันที่ 24-25 ม.ค.2558 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกัน คลิกที่นี่รายชื่อครูผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 ขอเลื่อนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๕๘ ที่ ร.ร.บ้านบ่อสามแสน โดยไม่มีกำหนด
 ขอประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีกำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด

 ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันตามโครงการวัชรวิทยา Per - M.1 & M.4 ประจำปีการศึกษา 2558

แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ ร.ร.ปริ้นต์เอาท์ภาคผนวกไว้ 2 ชุดเพื่อรองรับการประเมิน ดาวน์โหลดที่นี่  ปฏิทินการนิเทศ
 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก)บันทึกข้อมูลการดำเนินงานพื้นฐาน โดยด่วนที่สุดภายในวันที่ 19 ธ.ค.2557 ที่ http://210.246.188.154/dltv/pramearn/login.php หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04023/5301

 แบบแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ O-NET ปี57 ดาวน์โหลดที่นี่
 แบบบันทึกหลังสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดาวน์โหลดที่นี่
ตามที่ สพป.กพ.1 แจ้งการจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และขอให้เตรียมจัดจ้างตามระเบียบฯ จึงขอให้โรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3  เอกสารแนบ 

testNT

การรับสมัคร(Online) นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนขอรับ  User : Password 
ที่ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (ศน.นัยนา  นิลคล้าย)

ทุกโรงเรียนที่ได้งบประมาณจัดซื้อและซ่อม ทีวีและอุปกรณ์การศึกษาทางไกล  โรงเรียนที่ติดตั้งทีวีไม่เหมาะสมกับการดูของเด็ก  ทั้งระดับสายตา  การตั้งจอคู่กันของนักเรียน 2 ชั้น ในห้องเดียวกัน การติดตั้งจอคู่ในทิศทางเดียวกัน เช่น หน้าห้องทั้ง 2 จอ ให้ย้ายไปไว้หลังห้อง 1 จอ  อุปกรณ์ที่ไม่ยึดกับผนังแน่นหนาปลอดภัยและอื่นๆ หากพบไม่เรียบร้อยถูกต้องให้รับดำเนินการแก้ไขโดยด่วนภายในสิ้นเดือนนี้

ประมาณการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

dltv-logo-update

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

 
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไฟฟ้า น้ำประปา ปี 2558 จัดทำประมาณการฯ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558  สำนักงานเขตพื้นที่กหารศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนจัดทำประ ...
208

สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประชุมคัดเลือกเยาวชนคนเก่งโครงการด้วยรักและห่วงใย
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายไชยวัฒน์ พันธ์นรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ งเพชร เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ...
112

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมการ  สอบ O-Net ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
155

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ อวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558และรับพรผู้สนับสนุนด้านการศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
111

สพป.กำแพงเพชร เขต 1ร่วมกับ สพม.เขต 41 จัดงานวันครู 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเมือ งฯและคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
293

ผอ.สพป.กพ1 สมวุฒิ ศรีอำไพ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
187

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook