Get Adobe Flash playerคำสั่งสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลอัตรากำลังครู

สายตรง ผอ.สพป.กพ.1

คำสั่งสัญญาจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

โรงเรียนประชารัฐ

G-Chat

G-Chat_logo

One Stop Service

One_Stop_Service_copy

Sillapa66

Logo-Sillapa66_KP

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์n368797  "ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑" 

n368797 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560   ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ 

n368797 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สโลแกน "สพฐ.เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต" คลิกดูรายละเอียด

n368797เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

n368797 โรงเรียนวัชรวิทยารับสมัครนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินการรับนักเรียน ประกาศ ม.1 ประกาศ ม.4 

n368797 แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม 2560

n368797 หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย บำเหน็จ บำนาญ .pdf

n368797 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่  http://obecimso.net/home60/

n368797 การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 รูปแบบข้อสอบอัตนัย 

n368797 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

n368797 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) 

n368797 การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน รายละเอียด 

n368797 ดาวน์โหลดคู่มือบริหารกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  คลิกที่นี่

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

 
News image

สพป.กพ.1 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1-4 ในสังกัด

  ดร. รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยให้โรงเรียนปรับวิธีการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยใช้แนวทางจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) และก...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 ประชุมประธานกลุ่มเร่งสานนโยบายและช่วยเหลือเด็กยากจน

สพป.กพ.1 ประชุมประธานกลุ่มเร่งสานนโยบายและช่วยเหลือเด็กยากจน

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...
News image

ผอสพป.กพ.1 ดร.รมย์ พะโยม ร่วมเป็นเกียรติโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1สอบ Pre - NT นักเรียนชั้น ป.3 ในสังกัด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการจัดสอบ Pre - NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน และให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับข้อสอบ ก่อนที่จะมีการสอบจริงในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศกนี้ โดย นายรมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักง...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1ประชุมเตรียมจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปี 2562-2564

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยนายวันชัย เกิดมีโภชน์ นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ นายทินกร หมวกแก้ว ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปร...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5
News image

News image

News image

News image

News image

News image

More in: จดหมายข่าว

-
+
6

 


 

ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

rom-payom-web

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

กิจกรรม ร.ร.

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122