Get Adobe Flash player

ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ปีการศึกษา 2556 (ป.2 ในปัจจุบัน) ทำการเปิดทดสอบคุณภาพเครื่อง หากเปิดเครื่องไม่ได้ ชาร์จไฟฟ้าไม่เข้า หรือเสียด้วยอาการอื่นๆ  ให้รีบนำส่งศูนย์ DROP. หจก.กำแพงเพชรเทคโนโลยี จำกัด (ตั้งอยู่เชิงสะพานตรงข้าม ปั้ม ปตท.แถวๆ วงเวียนต้นโพธิ์) เพื่อเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่


 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
16

อบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
18

สพป.กพ1จัดสพป.กพ1 จัดแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
28

ผู้อำนวยการสมวุฒิ  ศรีอำไพเปิดอบรมปฏิบัติการการจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21โรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
20

สพป.กพ1ประชุมจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล ปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...
156

สพป.กำแพงเพชร เขต 1จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ เป็นประธานเปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ...
260

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook