Get Adobe Flash player

แจ้งให้สถานศึกษากรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 10 ปี ส่งกลับทางอีเมล์ sirindao2504@gmail.com ภายในวันที่ 17 ส.ค.2559ค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

G-Chat

G-Chat_logo

Sillapa66

Logo-Sillapa66_KP

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

teacherupdate1

n368797เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน...ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานการอ่านออก เขียนได้ในระบบ e-mes ของสำนักติดตามประเมินผลฯ (สตผ) ครั้งที่ 2 ภายในวันจันทร์ที่ 29  สิงหาคม  2559 หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายยุทธนา  หงษ์ยนต์ 081-2842829, 090-8917942

n368797ด่วนที่สุด แจ้งให้สถานศึกษากรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 10 ปี ส่งกลับทางอีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 17 ส.ค.2559 คลิกที่นี่

n368797 การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

n368797การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเว็บนี้ http://e-budget.jobobec.in.th

n368797การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (สสวท.) ic3

n368797 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (กันยายน 2559) ระดับสถานศึกษา คลิกที่นี่

n368797จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๐%) และโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรเกินวงเงินจะไม่ได้รับจัดสรร

n368797 แบบฟอร์มวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์PDF  ไฟล์Word

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

 
News image

ภาค 18 ศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ประชุมคณะทำงาน

ตามที่ สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเ ขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็น ที่ตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค 18 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวลด้วยระบบ DLTV และการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากห้องเรียนท...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 ฝึกอบรมนายหมู่สามัญรุ่นใหญ่ สู่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ นักเรียนขยายโอกาสฯ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สู่การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 แก่นักเรีย...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2521

ยอดผู้สมัครครูผู้ช่วยวันสุดท้าย จำนวน 218 คน รวมทั้งสิ้น 2,965 คน ขอให้ผู้สมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ช่อง Facebook  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 และหน้าเว็บไซด์ www.kpt1.go.th ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อาทิตย์, 21 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

บรรยากาศรับสมัครครูผู้ช่วยหน่วยสอบ ศธจ.กำแพงเพชร คึกคักพอสมควร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันรับสมัครวันสุดท ้ายของหน่วยสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทยอยมาสมัครเรื่อยๆ คาดว่าวันนี้ไม่เกิน 300 คน รวมทั้งหมดในการรับสมัครครั้งนี้ประมาณ 3,000 คน ก็ขอให้ผู้สมัคร คอยติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบแข่งขัน  ในช...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อาทิตย์, 21 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

บรรยากาศรับสมัครครูผู้ช่วยวันที่ 20 สิงหาคม 2520 ผู้สมัครล้นหลาม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. มีผู้สมัครจากบุคคลที่จบการ ศึกษาระดับปริญญาตรี และมีวุฒิครู สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ ต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ณ หน่วยสอบ ศธจ.กำแพงเพชร บริเวณศูนย์ SEP สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยเปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการรั...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | เสาร์, 20 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

กิจกรรม ร.ร.

จดหมายข่าว

1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122