Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับ - ส่งหนังสือราชการ คู่ขนานกับระบบ eoffice เดิม ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 เป็นต้นไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 055-705123-8 ต่อ 1019ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

คู่มืออำนวยความสะดวก

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

gallery ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานการได้รับหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ให้รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พ.ค.59 โดยรายงานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่แล้ว) หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายยุทธนา หงษ์ยนต์ เบอร์โทร. 081-2842829,0908917942   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน  ic3 30 พ.ค. 59

gallery การจัดเก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ ส่งทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ตามหนังสือที่ ศธ 04023/1748 โดยด่วนที่สุด มีข้อสงสัยติดต่อ นางสาวประภัสรา ธาราศรี เบอร์โทร.081-4973842  แบบฟรอมจัดเก็บข้อมูล  หนังสือที่ ศธ 04023/1748   รายชื่อโรงเรียน ic3 วันที่ 29 พ.ค. 59  

n368797 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            แบบสำรวจข้อมูลทั่วไป
 แบบเก็บข้อมูลนักเรียน       แบบซ้ำซ้อน       แบบติด G  

n368797 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2559

            วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 อบรมวิทยากรแกนนำ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ตึก 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1

            วันที่ 29  พฤษภาคม  2559  อบรมครูอำเภอเมือง  ห้องประชุมราชพฤกษ์  ตึก 1 ชั้น 3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1

            วันที่ 4 มิถุนายน 2559 อบรมครูอำเภอพรานกระต่าย ณ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย อบรมครูอำเภอโกสัมพีนคร ณ โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

            วันที่  5  มิถุนายน  2559  อบรมครูอำเภทไทรงาม  ณ  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม  อบรมครูอำเภอลานกระบือ  ณ  โรงเรียนบ้านหนองหลวง

n368797 เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ป.1 - 6 ประจำเดือนพฤษภาคม คลิกที่นี่ แบบรายงาน คลิกที่นี่

n368797 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชียวชาญic3
ประกาศ     รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก

n368797การอบรมครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา (เปลี่ยนสถานที่อบรม) ic3

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  ic3

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ic3

n368797 ไฟล์อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19-21 เม.ย.59 คลิกที่นี่

n368797 รางวัลเทียบเคียงที่ สพฐ. รับรอง 205 รางวัล 

n368797 แบบบันทึกผลสอบชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 แบบประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

 
News image

สพป.กำแพงเพชร เขต 1ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพอดีต ผอ.รร.วัดคูยาง สมปราถ แว่นแก้ว

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมคณะข้าราชการ สพป. ร่วมวางพวงหรีดของสำนักงานเขตพื้นที่การ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กำแพงเพชร เขต1จัดระดมความเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในประเด็นปัญหา 3 รายการได้แก่ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและผลกระทบในประเด็น นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 การเปิดรั...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รร.ขยายโอกาสฯรุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียนๆ เขตอำเภอไทรงาม ลานกระบือ โกสัมพีนคร และพรานกระต่าย จำนวน 200 คน ครูควบคุ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.รมย์ พะโยม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเน้นอ่านออกเขียนได้ เขียนแผนการสอน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมดูการสอนในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยา นิยมราษฎร์วิทยา และบ้านหนองหญ้ามุ้ง เน้นย้ำให้ครูสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเป็น และสอนภาษาอังกฤษให้ฟังได้ พูดได้ การจัดห้องเรียนให้...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1ร่วมร่างเกณฑ์การประเมิน GREEN AND CLEAN (5 ส.)ระดับโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเกณฑ์โครงการ GREEN AND CLEAN ระดับโรงเรียน (5 ส.) ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 25 พฤษภาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

กิจกรรม ร.ร.

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122