Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

ตั้งงบประมาณ 2561 คำนวณค่า Factor F

Factor_F1

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

dmc59

dmc58

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

assurance-education

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan2559-1

plan4year-1

หนังสือรับรองภาษี

pase_forweb

pase2559

pase2558

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เผยแพร่ / ผลงาน / วิชาการ

publish-portfolioup2
กำลังดำเนินการปรับปรุง

แบบสำรวจความพึ่งพอใจ

fromwebsite
กำลังดำเนินการปรับปรุง

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และ ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่update

Test Blueprint

โครงสร้างกรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2560 (Nation Test : NT) (ป.3 คลิกที่นี่update)

โครงสร้างข้อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (O-NET) (ป.6 คลิกที่นี่ update )  (ม.3 คลิกที่นี่ update)

 เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) รายละเอียดคลิก

 ผลการประกวด Logo คำขวัญและเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ update

 เครื่องมือการอ่านการเขียน (ป.1 - 6) และการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) คลิกที่นี่ update

 รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2559 update

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
News image

รองสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ เปิดประชุมสามัญกลุ่มพรานกระต่ายและคลองคีรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย และ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นประธานเปิดการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนคลองคีรี และเปิดงานเปิดโลกวิชาการ ในเรื่อง การขยายผล PLC การขย...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...
News image

กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการอบรมนำเทคนิคคิดเลขเร็ว(เวทคณิต) ให้ครูในกลุ่ม

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเทคนิคคิดเลขเร็ว(เวทคณิต) มาใช้ในสถานศึกษา ของครูกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เสริมสร้างทักษะความรู้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2560 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ และมีทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1พัฒนาครูผู้สอน รร.ต้นแบบEIS สอนสาระคณิตย์-วิทย์ ด้วยภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบ EIS ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูสาระวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 2 คน รวม ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 แจ้งครูเกษียณปี 60 ทำประวัติขอรับบำนาญหลังเกษียณ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ จำนวน 103 คน มาจัดทำเอกสารขอรับบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เพื่อให้ทันต่อการรับเงินบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ณ ห้องประชุมกาสะล...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 6 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5
News image

News image

News image

News image

News image

News image

More in: จดหมายข่าว

-
+
6

 


 

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

Bookphone-kpt1

fontbookphone_60

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

1494320776663

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122