Get Adobe Flash player

ให้โรงเรียนขนาดกลาง (121 -500 คน) ที่ต้องการใช้ DLIT กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 26 ก.ย 59 ที่เมนู "แจ้ง/เล่า/เหตุการณ์ด่วน"ค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

G-Chat

G-Chat_logo

Sillapa66

Logo-Sillapa66_KP

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

teacherupdate1

duan1 แจ้งโรงเรียนขนาดกลาง (121 -500 คน) ที่ต้องการใช้ DLIT  กรอกข้อมูล  คลิกที่นี่   ภายในวันที่ 26 ก.ย 59

n368797 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับ 1 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) วันที่ 12 -19 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ดาวน์โหลดใบสมัคร   ic3

duan1 บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปี 2559 คลิกที่นี่
n368797การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

n368797ให้โรงเรียนที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม IPstar เปิดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ ไว้ตลอดเวลา เนื่องจาก ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ(บ.สามารถฯ)จะทำการรีโมทเพื่อตรวจสอบสัญญาณเบื้องต้น และวางแผนเข้าซ่อมแซม ต่อไป...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กพ.1 26/08/2559

n368797 การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

n368797การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเว็บนี้ http://e-budget.jobobec.in.th

n368797การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (สสวท.) ic3

n368797 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (กันยายน 2559) ระดับสถานศึกษา คลิกที่นี่

n368797จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๐%) และโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรเกินวงเงินจะไม่ได้รับจัดสรร

n368797 แบบฟอร์มวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ดาวน์โหลดไฟล์PDF  ไฟล์Word

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

 
News image

ประกวดผลงานนักเรียนงานศิลปฯสพป.กพ.1วันที่ 26 กย.59

เมื่อวันที่  26  กันยายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดกิจกรรม และวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักปรียน ประจำปี  2559  ยังมีการประกวดและแข่งกิจกรรมหลายประเภทด้วยกัน เช่น การแข่ง CUP SONG ะดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  การประกอบหุ่นยนต์ การ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | จันทร์, 26 กันยายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  24 กันยายน  2559 เวลา 09.00 น. ดร. รมย์  พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2559" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ซึ่ง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กำหนดจัดในระหว่างวันที่  24 - 26  กันยายน  2559 ณ สนามแข่งขันโ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | เสาร์, 24 กันยายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1ประชุมเตรียมจัดมุทิตาจิตข้าราชการ/ลูกจ้างเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำจำนวน 11...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 23 กันยายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 รณรงค์โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมครูโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ะ(Zero Waste School) สืบเนื่องมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 25...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 จัดมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นทืี่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผอ.สพป.กำแพงเพชรเขต 1 นางปราณี ศุภนคร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายวัฒนา ศรีตนชัย นา...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 21 กันยายน 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

rom-payom-web

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

PHDKPT1_site_163-230anigif

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

กิจกรรม ร.ร.

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122