Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

โรงเรียนประชารัฐ

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

G-Chat

G-Chat_logo

Sillapa66

Logo-Sillapa66_KP

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์teacherupdate1

n368797 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการเว็บไซต์และนำแบบสอบถามมาวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ให้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยใช้ง่ายและตรงต่อความต้องการ ได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ https://goo.gl/forms/3lWaPXjvhnFaxhl13

n368797 กศจ.กำแพงเพชร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รายงานตัววันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รายละเอียดคลิ๊ก

n368797 ดาวน์โหลดคู่มือบริหารกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  คลิกที่นี่
n368797กำหนดการรายงานตัวและคัดเลือกครูผู้ช่วย จากนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

n368797 แบบฟอร์มโครงการของบประมาณ ของเขตพื้นที่ ของสพฐ. 

n368797 บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2  

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับและจะไม่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนลดลง 

n368797รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด หรือทางเว็บไซต์  http://e-budget.jobobec.in.th

n368797 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559  หนังสือแนบ  รายละเอียด

n368797 การประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

 
News image

คณะข้าราชการ สพป.กพ.1ร่วมพิธีวางพวงมาลาร.5 และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชกา...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อาทิตย์, 23 ตุลาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ศธจ.กำแพงเพชรคัดเลือกครูโครงการพัฒนาท้องถิ่นปี 2559

เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2559  กศจ.กำแพงเพชร  คัดเลือกนักศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ช่วงเช้า นายสมเกียรติ  เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ประชุมชี้แจงผู้ที่มาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ โครงการผลิตครู...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อาทิตย์, 23 ตุลาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

คณะครู นักเรียน และข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.กำแพงเพชร เขต1 ทำโบไว้ทุกข์แจกประชาชนและนักเรียนในเขตบริการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.  คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดทำโบไว้ทุกข์ เพื่อแจกประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน ณ สถานที่สาธารณะ เช่น ธนาคาร ตลาดสด  และ ผู้มาติดต่อราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

คณะข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.กพ.1ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ

เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2559 เวลา 08.00 น. คณะข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมอินทนิล  อาคาร 2 สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 19 ตุลาคม 2016

อ่านต่อ...
News image

ศธจ.กำแพงเพชร ประชุมพิจารณางานบริหารงานบุคคล ครั้งที่9/2559

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2559 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 9/2559  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมีนายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พุธ, 19 ตุลาคม 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5
News image

News image

News image

News image

News image

News image

More in: จดหมายข่าว

-
+
6

 


 

ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

rom-payom-web

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

กิจกรรม ร.ร.

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122