Get Adobe Flash player

ด่วน !!! สพฐ.แจ้งให้ ร.ร.เรียนร่วม สามารถแก้ไขข้อมูลนักเรียนพิการตามโปรแกรม SET ได้ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ค.2558ค้นหาข้อมูล

คู่มือ สพท.

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

salary_copy

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

TAPEBanner2-1

dltv-logo-update

LogoDLIT

ID Line การเงิน สพป.1  

หรือ ID boonlek

50617

 บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน

 การรับชม VDO Conference การใช้โปรแกรม SchoolMIS ระหว่าง 23-24, 27-29 ก.ค.2558 ได้ที่ http://210.246.188.59/live/

 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557(โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา)

บัญชีรายละเอียดการประกอบการอนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2557(โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป)

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่

 ขอห้โรงเรียนในสังกัดดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   โดยทางโรงเรียนสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่นี่    ข้อมูลพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ทางเว็บไซค์ www.backend.info.go.th โดยด่วน!!!   หากโรงเรียนดำเนินการด้วยระบบตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันให้ปริ้นคู่มือสถานศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

 เกณฑ์การตัดสินการประกวดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ดาวน์โหลด

 บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 (1)ค่าจัดการเรียนการสอน (2)ค่าหนังสือเรียน (3)ค่าเครื่องแบบนักเรียน (4)ค่าอุปกรณ์การเรียน (5)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเท่าเดิม และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจาะได้รับ บัญชีจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

"กรอกข้อมูลรับรองผลการปฏิบัติราชการ (ARS/KRS) คลิกที่นี่" แล้วลิงค์ https://sites.google.com/site/kmkpt1/ (chrome)

ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558 ขอให้ส่งใบแจ้งหนี้ และหากชำระแล้วส่งสำเนาใบเสร็จ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 รายชื่อดังแนบ  >>คลิ๊กที่นี่<<  

 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 

เครื่องมือประเมินการอ่านป.1-6 ดาวน์โหลดที่นี่

 
คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1ร่วมปฏิบัติธรรมวันพุธ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร ...
47

คณะข้าราชการสพป.กพ.1ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. นางปราณี ศุภนคร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในสัง ...
45

สพป.กพ.1ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
70

สพป.กพ1ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์(e-GP)
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายทินกร  หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
109

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต1ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2558  จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ...
85

สพป.กพ.1ประชุมพัฒนาบทบาทผู้บริหารเรื่องนิเทศภายในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบทบาทผู้บริหารเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ...
201

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

 


 

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook