Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับ - ส่งหนังสือราชการ ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.59 เป็นต้นไป มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 055-705123-8 ต่อ 1019ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

1321321321321231

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan-1-year

plan-4-year

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

ผลสอบ LAS

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

_AMSS_copy

n368797 ขอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทุกโรงเรียนรายงานการอ่านออก เขียนได้และรายงานการจำแนกสาเหตุอ่านเขียนไม่ได้ ในระบบติดตามประเมินผลของสำนักติดตามประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน e-MES ครั้งที่ 1ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หากมีข้อสงสัยหรือจำ User Name หรือ Pasword ไม่ได้ สอบถามนายยุทธนา หงษ์ยนต์ 081-2842829, 090-8917942

n368797 หนังสือที่ ศธ 04023/3034 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร(พ.ศ.2560-2564) และการจัดทำแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับแก้ไข ส่งเฉพาะ ผู้บริหารกำแพงเพชร เขต 1    ร่างคำสั่ง    นำคำสั่ง  

n368797 รหัสฐานข้อมูลบุคลากรโครงการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่

gallery แบบความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 ให้ส่งเอกสารกลับ สพป.กพ.1 จำนวน 1 ชุด และส่งกลับที่ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี

n368797 แบบสรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และความต้องการสาขาวิชาเอก 

n368797 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่น 18 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://kpi.ac.th/kpi-ptg18-59.html

n368797 เครื่องมือประเมินการอ่านครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 59 รายงาน e-mes คลิกที่นี่

n368797 รายงานผล O-NET ปี 58 คลิกที่นี่

n368797  ตามหนังสือ สพป.กพ.1 ที่ ศธ 04023/2502 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปี 2559 ที่เว็บนี้  http://e-budget.jobobec.in.th

n368797 เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ป.1 - 6 ประจำเดือนพฤษภาคม คลิกที่นี่ แบบรายงาน คลิกที่นี่

n368797 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชียวชาญic3
ประกาศ     รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก     แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก

n368797  "แบบกรอกคะแนนรายมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน"  ic3

n368797 เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ic3

n368797 ไฟล์อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19-21 เม.ย.59 คลิกที่นี่

n368797 แบบบันทึกผลสอบชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 แบบประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

 
News image

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เปิดงานกิจกรรมชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ 89 พรรษา ปี 2559 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิด ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ก...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | อังคาร, 28 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...
News image

รองผอ.สพป.สมพงษ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติ

ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2559 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการออกเสียงประจำเขตออกเสียงจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องอบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมการออกเสียงประชามติประจำเขตออกเสียง เป็นไ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สตผ.สพฐ.ติดตามนโยบาย"ลดเวลาเรียนฯ รร.บ้านเขาสว่างอารมณ์ เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1ปี 59

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" คณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน นายไชยรัตน์ เนื้อไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ คณะครูและนักเรียน ร่ว...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...
News image

ผอ.รมย์ พะโยม ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร การจัดทำระเบียบกลุ่ม การประชุมผู้บริหารสถานศึกษานอกสถานที่ การจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอา...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...
News image

คณะข้าราชการสพป.กพ.1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 07.59 น. คณะข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นซึ่งพระอง...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

กิจกรรม ร.ร.

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122