Get Adobe Flash player

แจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ณ. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

urgentการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ หากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งอีเมล์ หรือส่งแล้วอีเมล์ใช้ไม่ได้ ให้รับข้อสอบจากหัวหน้าในวันทดสอบแล้วทำการทดสอบ รายละเอียดดูที่ e-office

urgentดาวน์โหลดคู่มือครูทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกที่นี่

urgentการประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก (ทางไกลผ่านดาวเทียม)

วันอาทิตย์ ที่ 2 พ.ย.57 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.

ผอ.ร.ร. ณ ศูนย์ SEP

ครูอำเภอเมือง ณ ร.ร.บ้านบ่อสามแสน

ครู ร.ร.ในต่างอำเภอ ณ  ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

ให้ ผอ.ร.ร.นำ External Harddisk ขนาด 2 TB มาด้วย

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

 

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กำแพงเพชร เขต 1สอบคอมพิวเตอร์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
86

สพป.กพ1อบรมประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโนโลยีสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
53

ชอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมริมปิงกำแพงเพชร
เรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและคณะผู้ปกครอง ร่วมงาน★★★ ตักบาตรพระ 1,234 ...
64

คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
59

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเร่งรัดการจัดการศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
109

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเร่งรัดการจัดการศึกษาในสังกัด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
83

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook