Get Adobe Flash player

แจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ณ. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

urgentการลงทะเบียนอบรมตามหนังสือ สพป.กพ.๑ ที่ ศธ ๐๔๐๒๓/๔๙๔๔
EMIS

 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินตนเองด้านการจัดการคุณภาพอาหารขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จำนวน 22 โรงเรียน ส่งแบบประเมินฯ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (เพื่อนำส่ง สพฐ.ต่อไป)

โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังรายงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไม่ครบถ้วนและ  ไม่เป็นปัจจุบันทั้ง 4 รายการ มีทั้งหมด 72 โรงเรียน ขอให้ดำเนินการโดยด่วน  ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดดังแนบ  

สามารถกรอกข้อมูลได้ที่นี่  

ประมาณการค่าติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

dltv-logo-update

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

สพป.กพ1 ปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ...
155

สพป.กพ1 สรุปผลนิเทศโรงเรียน 6 งาน เดือนตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
281

คณะข้าราชการ ลูกจ้างสพป.กพ1และครู นักเรียนรร.บ้านเกาะพิมูลเลี้ยงเพลพระวัดอรัญสถิตย์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ...
191

สพป.กำแพงเพชร เขต 1ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาและงบประมาณปี 2558
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
234

คณะข้าราชการและลูกจ้างสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.30 น. คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
137

สพป.กำแพงเพชร เขต 1คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าคารวะนายกรัฐมนตรี ปี2558
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
171

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook