Get Adobe Flash player



ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100






เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์



QR cord kpt1

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

urgentขอให้รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 56-57 ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดทีนี่

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)

1

urgentโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการคัดกรองนักเรียนโปรแกรม Scan Tool3 ไปยัง สพฐ.ขอความกรุณาให้นำเข้าข้อมูล ด่วน ถ้ามีข้อติดคัดใดๆ สามารถโทรปรึกษา ครูสมชาย ทุมอาริยะ 089-9571561 หรือ  ปรึกษากับโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลแล้ว

urgentเร่งรัดโรงเรียนรายงานการจัดซื้อชุดทางไกลผ่านดาวเทียมเนื่องจาก ต้องรายงาน รมว.ศธ. /ทางเว็ปไซต์ http://210.246.188.154/dltv สงสัยโทร 022815851(สทร.สพฐ)

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

รองสมพงษ์เปิดอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม
เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2557  เวลาส 09.00 น. นายสมพงษ์  มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
13

คณะข้าราชการสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ...
11

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพและศึกษานิเทศก์ติดตามการสอนนักเรียนอ่านไม่ออกก่อนเปิดเทอม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
14

คณะข้าราชการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปฏิบัติธรรมทุกวันพุธ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
45

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประจำกลุ่มโรงเรียน
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
188

ผอ.สมวุฒิ ศรีอำไพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผอ.สงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผอ.สพม.41 คนใหม่
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
329

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน





เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook