Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต

1516593194274

โรงเรียนประชารัฐ

ตั้งงบประมาณ และ คำนวณค่า Factor F

Factor_F1

construction-materials

program456

guideline for establishing statements-2016

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

dmc60

dmc59

dmc58

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

หลักเกณฑ์ ว.๒๑

vo-21

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

assurance-education

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan2559-1

plan4year-1

หนังสือรับรองภาษี

pase_forweb

pase2560N

pase2559

pase2558

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
logo_ITA

 ประกาศผลการคัดเลือก พนง.จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์

 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์ 

  ตำแหน่งผู้บริหารว่าง   

 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 11 รายการ [ของโรงเรียนบ้านคลองละแวก(โรงเรียนยุบเลิก)ซึ่งโรงเรียนประขารัฐพัฒนา ครอบครองดูแลใช้ประโยชน์]

ั แจ้งเปิดระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  23  เมษายน 2561 ให้โรงเรียนที่ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มยืนยันข้อมูลได้ http://portal.bopp-obec.info/obec60 

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเอกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 รอบ 2 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560  

 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 

 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 การย้ายข้าราชการครูสายการสอนระหว่างวันที่ 11 ถึง 31 มกราคม 2561

 ประกาศ คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย/การโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

 ประกาศรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)

ไฟล์เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน และให้กรอกข้อมูลในระบบ e-MES เดือนพฤศจิกายน 2560  ป.1-6  คลิกที่นี่  ม.1-3 คลิกที่นี่

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

1.หนังสือแจ้งจัดสรร       2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  
3. บัญชีจัดสรรรายโรง    4. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์

 การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 6 เดือนหลัง https://e- budget.jobobec.in.th/logout.php 

 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และ ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่

 

 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)

News image

วันที่  22  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00  น.  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 รับคำปรึกษา นำเสนอข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ...

modmod | อังคาร, 22 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ...

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

News image

                  วันจันทร์ที่  21 พฤษภาคม  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 โดย ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมหน้าเสาธง   ไหว้พระสวดมนต์  กล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม  และค่านิ...

modmod | จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ...

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมินฯ

News image

วันที่  18  พฤษภาคม  2561   ณ   ห้องประชุมราชพฤกษ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร   เขต  1  ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ระยะเวลา  1  ปี  ในก...

modmod | เสาร์, 19 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ...
-
+
5

การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

News image

ผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยการตอบสนองนโยบายโครงการ Green and Clean (กิจกรรม 5 ส.)และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)ซึงโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ ได้ดำ...

modmod | ศุกร์, 30 มีนาคม 2018

อ่านต่อ...
-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

supol1

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

Bookphone-kpt1

font-bookphone-update-26042561

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

1522399960369

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122