Get Adobe Flash player

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รับ - ส่งหนังสือราชการ คู่ขนานกับระบบ eoffice เดิม ที่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 เป็นต้นไปค้นหาข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

คู่มืออำนวยความสะดวก

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_sendto_e-office

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

n368797 ไฟล์อบรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19-21 เม.ย.59 คลิกที่นี่

n368797 ตามที่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 กำหนดให้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯ ในวันที่ 18 เม.ย.59 นั้น สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ขอเลื่อนการอบรมดังกล่าวหากมีการอบรมฯ เมื่อใดจะแจ้งเป็นหนังสือให้โรงเรียนทราบอีกครั้งหนึ่ง ic3

n368797 ให้โรงเรียนในสังกัดกรอกแบบส่งรายชื่อครูผู้เข้าอบรม DLIT โรงเรียนละ 1 คน จุดอบรม 5 อำเภอ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559  คลิกที่นี่

n368797 รางวัลเทียบเคียงที่ สพฐ. รับรอง 205 รางวัล ic3

gallery แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก กรอกข้อมูลตอบกลับ DLTV ที่  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เอกสารWORD   เอกสารPDF  ic3

n368797 แบบบันทึกผลสอบชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 แบบประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

n368797 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คลิกที่นี่

n368797 "แนวทาง กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการ DLTV คลิกที่นี่"  ic3

n368797 รายการสื่อมัลติมีเดียที่ตรวจสอบความสอดคล้องฯ O-NET และ NT คลิกที่นี่

n368797 แบบสมัคร แบบประเมิน และคู่มือ ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 
News image

ผอ.รมย์ พะโยม เยี่ยมชมการอบรมฯและร่วมบันทึกภาพกับครูปฐมวัย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง การบูรณาการเทคนิคการสอนสู่การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย" เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ และเทคนิคต่างๆที่เห...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 เมษายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 เตรียมจัดการสอนตามกรอบแนวคิดหลักCEFR แก่นักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง เพชร เขต 1 ประชุมชี้แจงนโยบายการสอนภา ษาอังกฤษแก่ครูผู้สอน ให้เน้นการพูด การฟังให้มาก รวมถึงแนวทางรับการประเมินค รูผู้สอนตามกรอบ CEFR เพื่อให้การพัฒนาการเรียนกา รสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 เมษายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1ประชุมปฏิบัติการพลิกโฉมรร.อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทาง BBL

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการและนิทรรศการของโรงเรียนแกนนำ 12 โรงเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้ิองประชุม 2 ศูนย์ SEP สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยให้โรงเรียนแกนนำทั้ง 12 โรงเรียนมาร...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 เมษายน 2016

อ่านต่อ...
News image

สพป.กพ.1 ชี้แจงแนวดำเนินงานประเมินสถานศึกษาพอเพียง 38 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง เพชร เขต 1 กล่าวนโยบายและชี้แจงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ที่สมัครรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน จำนวน 38 โรงเรียน แ...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 เมษายน 2016

อ่านต่อ...
News image

ผอ.รมย์ พะโยมและคณะร่วมจัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

เมื่อค่ำคืนวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 18.30 น. ดร.รมย์ พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง เพชร เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดงานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการของนางศศิธิดา สตาภิรมย์ ผู้อำนวยการกล...

ประชาสัมพันธ์ของเขต | ปุณิกา | ศุกร์, 29 เมษายน 2016

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์ของเขต

-
+
5

 


 

ผู้อำนวยการ

visiting kamphaeng phet

visting_kamphaeng_phet

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

CCF03032559-1

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122