Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่ส่งงานเมื่อ 30-31 ต.ค.57 ตามแบบที่กำหนดให้ ไม่ต้องส่งไฟล์งานไปใหม่ค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

ผล การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดาวน์โหลด

 หนังสือรับรองรายได้ ภาษีปี 2557 ดาวน์โหลดได้เลยข้างล่างนี้ครับ

ภงด1ก.พิเศษ57  สรุปเงินได้ปี57  หนังสือรับรองครูโครงการ57  หนังสือรับรองครูธุรการ57

หนังสือรับรองครูวิทย์ฯ57  หนังสือรับรองนักการ57  หนังสือรับรองนักการโครงการ57

หนังสือรับรองพี่เลี้ยงเด็กพิการ57  หนังสือรับรองเวรยาม57 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 click_2   ตารางสอบ click_2

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  click_2

คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ   ผู้เรียน  ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด  ไฟล์ PowerPoint  และติดต่อรับเอกสารนักเรียนข้อสอบ  NT  ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558  ได้ที่ ศน.จันแรม พงษ์สิงห์  

มาตรการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ click_2

ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ดูผลคลิกที่ตามรายการ   ผู้อำนวยการ ร.ร. และรอง   ครู อ.เมือง  ครู อ.พรานกระต่าย  ครู อ.ไทรงาม ครู อ.ลานกระบือ  ครู อ.โกสัมพีนคร
 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ฯ ผู้บริหาร ครูผู้สอน  หากท่านใดไม่มีรายชื่อตามที่แจ้ง  ขอให้ส่งอีเมล์ของท่านเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูล เพื่อนำไปตรวจสอบแก้ไขผลการทดสอบที่ถูกต้องต่อไป โดยอีเมล์ไปที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หัวข้อ "ขอแก้ไขข้อมูลการทดสอบคอม" ดาวน์โหลด"แบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น" คลิกที่นี่ 

แก้ไขตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป  จากวันที่ 28 ก.พ.58 เป็น 27 ก.พ.58 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04023/370
แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 click_2 รายละเอียดคุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกclick_2

galleryชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ คลิกที่นี่

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

 การประเมินความสามารถการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 กรอกแบบประเมิน ดาวน์โหลดคู่มือ  คลิกที่นี่

galleryแจ้งเว็บไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis สำหรับกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบและข้อสอบในการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหนังสือที่แจ้งทาง E-Office เกิดการผิดพลาด สำหรับ User/Password ตามที่แจ้งในหนังสือ E-Office

 แบบบันทึกหลังสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ดาวน์โหลดที่นี่

testNT

การรับสมัคร(Online) นักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2557 โรงเรียนขอรับ  User : Password 
ที่ E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (ศน.นัยนา  นิลคล้าย)

 

dltv-logo-update

urgentเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 

 
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ...
285

ผอ.สพป.กพ1 ร่วมประชุมกรรมการ สก.สค.และโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
163

สพป.กพ1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลดาวเทียม รุ่นที่2
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ...
147

สพป.กพ1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวบ้านประสบเพลิงใหม้
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
93

สพป.กพ1ติดตามการสอบ NT นักเรียนชั้นป.3
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร ...
162

รองสมพงษ์ มาธุพันธ์พร้อมคณะร่วมงาน Open House สวท.กำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำไแพง ...
159

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook