Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลนักเรียน

ผลสอบ LAS

ปฏิทินเปิด-ปิดภาคเรียน

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

ระบบเงินเดือน

ลิงค์ด่วน

bn200
bn100


เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์QR cord kpt1

แจ้งกำหนดการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับโซนภูมิภาค ภาคเหนือตอนล่าง ๒ โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.กพ.๑ ประกอบด้วย ร.ร.นิยมราษฎร์วิทยา,บ้านบึงกระดาน,คลองใหญ่วิทยา,บ้านแม่บัวและบ้านท่าเสลียง กำหนดนำเสนอผลงานในวันที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๕๕-๑๔.๐๕ น. ทั้งนี้ให้รายงานตัวเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ รายละเอียดใน e-office

ขออภัยเนื่องจากมีเหตุจำเป็น  ขอเลื่อนประชุมโรงเรียนขนาดเล็กการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จากวันที่  11  ก.ย.  57  เป็นวันที่  14  ก.ย.  57  เวลา  09.00 น.  ณ.ห้องประชุมศูนย์  SEP  และขอเปลี่ยนการรายงานการจัดซื้ัออุปกรณ์โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากเว็ปไซด์ http://210.246.188.154/obec/login.php เป็น http://210.246.188.154/dltv

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จะเปิดรับสมัครบุคลากรภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ต.ค. 2557 เพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2557 ประสานงานได้ที่งานดุษฎีบัณฑิตสถานบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรียนรวม (12) ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

การขอเครื่องราชย์ ชั้นสายสะพาย คลิกที่นี่

 บทแข่งขันอาขยานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คลิกที่นี่

 คู่มือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา คลิกที่นี่

ให้ทุกโรงเรียนนำเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอน  ห้ามเก็บไว้เฉยๆ โดยเด็ดขาด

 

ข่าวเด่นประจำวันทั้งหมด

โรงเรียนเอกชนรับข้อสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม         ...
72

สพป.กพ1จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานการติดตามและประเมินผลบริหารจัดการสพป.ปีงบประมาณ2557
นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
131

สพป.กพ1 ประชุมชี้แจงการจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรร.ขนาดเล็ก
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
151

สพป.กพ1 พิจารณาเกณฑ์คัดเลือกครูรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
162

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ...
395

คณะข้าราชการสพป.กพ1 ร่วมสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาสพป.ปีงบประมาณ2557
ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมเพื่อกรอกข้อมูลสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ...
205

ข่าวทั้งหมด

 


 

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมรับฟังและดาว์นโหลด
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
"คำพ่อสอน"

เอกลักษณ์ไทย

มิวสิควีดีโอ

เพลงเอกลักษณ์ไทย

-------------------------

 เพื่อดาวน์โหลดเพลง

ระบบงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


logo_update

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Facebook