Get Adobe Flash playerค้นหาข้อมูล

E-Mail@kpt1.go.th

newDownYE-Mailkpt1

รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต

1516593194274

โรงเรียนประชารัฐ

ตั้งงบประมาณ และ คำนวณค่า Factor F

Factor_F1

Booksmaterials

construction-materials

program456

guideline for establishing statements-2016

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

dmc60

dmc59

dmc58

คู่มืออำนวยความสะดวก

คู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

หลักเกณฑ์ ว.๒๑

vo-21

"ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"

assurance-education

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

plan2559-1

plan4year-1

หนังสือรับรองภาษี

pase_forweb

pase2559

pase2558

ระบบเงินเดือน

finan_kpt1

finan_bomnan

finan_chowkow

รับ - ส่งหนังสือ ออนไลน์

logo_obec_e-office

logo_smart_obec

logo-amss-n

ศูนย์ข้อมูล สพป.กพ.1

เข้าระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 

.

ได้ตรวจสอบผลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้แล้ว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับจัดทำป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสถานที่แข่งขันกิจกรรม 


jetjumnong-kpt1
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 การย้ายข้าราชการครูสายการสอนระหว่างวันที่ 11 ถึง 31 มกราคม 2561

 ประกาศ คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย/การโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

urgentแบบสอบถามการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1

 ประชาสัมพันธ์...ส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวด ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลคลองน้ำไหล (โรงเรียนบ้านบึงหล่ม)

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน รายละเอียดตำแหน่งว่าง หนังสือประกาศรับสมัคร  แบบประเมินสมถรรนะใบสมัคร สพป.  ใบสมัคร สพม.  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  ผู้ผ่านการคัดเลือก1 ผู้ผ่านการคัดเลือก2 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง   รายละเอียดการบรรจุ (เพิ่มเติม) 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย/การโอน ข้าราชการฯ

 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  เอกสาร(1)  เอกสาร(2) 

 ประกาศรับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ1   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ3  
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ   สถานที่สอบสัมภาษณ์

 รายชื่อเกษียณ  ปี 2560    

                           รายชื่อเกษียณ  ปี 2559  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2560   หลักสูตรการคัดเลือกฯ  คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  กำหนดการคัดเลือกฯ  จำหนวนตำแหน่งว่าง แบบรายงานการปฏิบัติงาน 

ไฟล์เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน และให้กรอกข้อมูลในระบบ e-MES เดือนพฤศจิกายน 2560  ป.1-6  คลิกที่นี่  ม.1-3 คลิกที่นี่

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (70%)

1.หนังสือแจ้งจัดสรร       2. บัญชีจัดสรร ราย สพท.  
3. บัญชีจัดสรรรายโรง    4. รายชื่อ ร.ร.ติดลบและเป็นศูนย์

 เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม ณ โรงเรียนวัดคูยาง ***เกียรติบัตรนักเรียน  ***เกียรติบัตรครูผู้สอน  ***เกียรติบัตรกรรมการ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

 งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่่

 การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 6 เดือนหลัง https://e- budget.jobobec.in.th/logout.php 

 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู และ ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 คลิกที่นี่

 

ผอ.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กพ.1คนใหม่รายงานตัวผวจ.,รองผวจ.,ผอ.สพม.41,และเจ้าอาวาสวัดหนองปลิง

News image

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการคสำนักงานเขตพื้นทืี่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้ารายงานตัวต่อนายธัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พระครูวิเช...

ปุณิกา | พุธ, 6 ธันวาคม 2017

อ่านต่อ...

ผอ.สุพล จันต๊ะคาด เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายน้องพี่สัมพันธ์" นักเรียนปฐมวัยกลุ่มรร.ลานกระบือ

News image

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ "เข้าค่ายน้องพี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 14" นักเรียนปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นการวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบ...

ปุณิกา | ศุกร์, 1 ธันวาคม 2017

อ่านต่อ...

สพป.กพ.1ประชุมกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2 กำหนดนิเทศโรงเรียน1-15 กย.ศกนี้

News image

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1 สพป.กำแพงเพชร เขต ...

ปุณิกา | พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2017

อ่านต่อ...
-
+
5

งานวันเด็กโรงเรียนบ้านโนนโก

News image

นายประพัทธ์ อินทร์โพธิ์ | จันทร์, 22 มกราคม 2018

อ่านต่อ...
-
+
5
News image

News image

News image

News image

News image

News image

More in: จดหมายข่าว

-
+
6

 


 

ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

supon

รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

EMdKPT1

Bookphone-kpt1

bookphone14112560

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

1494320776663

เว็บไซต์หน่วยงาน

11

ministry_of_Education

techno.bopp

bn200
bn100

Facebook

Untitled-1_copy

Untitled-1_copy1

คู่มือครูในการปฏิบัติหน้าที่

คลังความรู้

LogoDLIT

dltv-logo-update

TAPEBanner2-1

12

1513nt1
one child

logo

tkc1

14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
328 หมู่ 7  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
E-mail : webkpt1@hotmail.com  โทรศัพท์  0 5570 5123-8  โทรสาร 0 5570-5122